archeologienota
archeologienota

Bron: http://keizersvanrome.weebly.com/19-pertinax.html

ARCHEOLOGIENOTA

Mijn core business als archeologisch adviesbureau

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Pertinax (Glenn De Nutte) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op Glenn.Pertinax@gmail.com

Verwerkingsdoeleinden
Pertinax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende redenen voorzien in artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
– noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
– noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
– noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Glenn.Pertinax@gmail.com