omgevingsvergunning

FOCUS OP JOUW OMGEVINGSVERGUNNING

1. CONTACT

Ik maak jouw archeologienota met de focus op jouw omgevingsvergunning.

Dus contacteer mij door rechtstreeks te mailen naar glenn.pertinax@gmail.com of te bellen naar 0486 21 69 11.

Heb je liever dat ik met jou contact opneem? Dan kan je via deze website het contactformulier invullen en ook meteen aangeven wanneer ik jou het best telefonisch contacteer maar ook in je mailtje kan je dit aangeven. Ik laat mij leiden door jouw drukke agenda voor contactopname (uur en datum).

Of zet mij op speaker bij die ene vergadering over het project.

archeologienota
archeologienota

 2. WELKE INFO HEB IK VAN JOU NODIG?

Ik heb minimum het adres van het plangebied nodig, maar liever nog ontvang ik van jou een liggingsplannetje.

Je kan deze laatste gemakkelijk mee uploaden in het contactformulier.

In een ideale wereld stuur je de plannen van de toekomstige situatie mee:

– vlaktekening niveau 0

– ondergrondse delen (garage, kelder, …)

– funderingsplan

– terreindoorsnedes

Via het geoportaal bekom ik de info die nodig is om de stappen van de beslissingsboom te doorlopen.

Als je ook de plannen van de bestaande toestand hebt (vooral funderingsplannen en/of ondergrondse delen), dan zou dat helemaal top zijn!

3. AAN DE SLAG MET JOUW OMGEVINGSVERGUNNING IN HET VIZIER

Vervolgens ga ik meteen voor jou aan de slag en bekijk ik dit in een quickscan, een soort pre-advies.

Dit onder het motto “snelle reactie gevolgd door keiharde actie”.

Uiterlijk de dag nadien of op jouw aangegeven tijdstip neem ik vervolgens eerst telefonisch contact met jou op om dit samen door te nemen. Meestal komt er op basis van mijn gerichte vragen nog interessante feedback naar boven dat belangrijke achtergrondinformatie voor mij kan zijn. Op die manier val ik jou nadien minder “lastig” bij gunning. Alles is dan in goede handen.
archeologienota
Op basis van dit gesprek stel ik dan een samenwerkingsvoorstel op. De juiste verwachtingen moeten dan ook geschept worden.

Ik geef ook meteen mee welke onderzoeksmethodes zullen moeten gebeuren en welke niet nuttig zijn oftewel wat de mogelijke scneario’s zijn van het archeologisch traject. Het eventuele vervolgonderzoek moet namelijk inzichtelijk zijn.

Indien er boodschap is aan de kennisdeling over de werking van de regelgeving, geef ik deze ook meteen door.

Is er eveneens nood aan een sloopopvolgingsplan (SOP) dat kan men ook contact opnemen bij mijn gespecialiseerde partners hiervoor.

archeologienota

 4. DEADLINE

Meestal lukt het mij om een archeologienota op te stellen binnen de 5 à 7 werkdagen.

Echter super last minute is mij ook al in uitzonderlijke gevallen gelukt binnen de 36 uur.

Bij de opdrachtverstrekking kan je mij ook altijd zelf een uiterste deadline geven. Echter een oplevering op tijd is mijn motto … en liefst nog twee dagen eerder!

De “moedervergunning” mag namelijk niet in het gedrang komen evenmin als jouw deadline.

Ik besef ook dat vaak/soms de definitieve plannen nog niet beschikbaar zijn.

Als extra service kan ik ook werken op basis van de draftplannen. Dit betekent dat ik de archeologienota al voor 80% kan opstellen. Vervolgens op termijn bij de aanlevering van de definitieve plannen, vervolledig ik deze draftnota binnen de 48 u.

Gezien jouw integratie én de inhoudelijke complexiteit toeneemt binnen de OV, besef ik maar al te goed dat er nood is aan flexibiliteit waarbij in een vroeg stadium niet alle aspecten in detail bekend zijn.

Echter ik wil er wel al vroeg bij zijn en kijk letterlijk als figuurlijk voor jou onder het maaiveld.

 5. CONCEPT

Als het concept klaar is, dan stuur ik jou dat eerst door. Dit met de vraag om vooral de bestaande toestand en toekomstige werken na te lezen. Om eventuele foutieve interpretaties van de plannen toch er uit te kunnen filteren, moest dit al het geval zijn. Meestal zijn dit 3 à 5 pagina’s die snel bekeken kunnen worden.

Tevens zet ik op mail welke eventuele onderzoeken op het terrein bijkomend moeten uitgevoerd worden, hoeveel tijd die in beslag zullen nemen en enkele richtprijzen hiervoor.

Onzekerheden moeten namelijk tot het minimum herleid worden en zeker de gevolgen voor planning en budget.

archeologienota
archeologienota

 6. ARCHEOLOGIENOTA MET FOCUS OP JOUW OMGEVINGSVERGUNNING

Na uw fiat, dien ik deze archeologienota officieel in bij het archeologieportaal, het loket van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het afschrift met ID-nr. en de binder stuur ik jou vervolgens meteen door. In principe is dan jouw omgevingsvergunning compleet om je omgevingsvergunningsaanvraag te doen. Hopelijk wordt dan ook alles snel volledig en ontvankelijk verklaard.

Als 15 dagen later deze archeologienota is bekrachtigd, dan laat ik jou dit meteen ook weten.

Indien het eerste concept wordt geweigerd, laat ik dit ook meteen weten met de reden(en) van afkeuring. Dit dossier blijft dan zeker niet liggen en ik zorg ervoor dat binnen de drie dagen een tweede concept eveneens al officieel kan ingediend kan worden.

Anders gezegd: Alle belangrijke data betreffende het archeologisch proces, zet ik standaard in mijn agenda. De progressie hiervan koppel ik altijd persoonlijk terug naar jou. Zo weet je te allen tijde de status van onderhavig project.

Jouw archeologienota wordt opgemaakt volgens de code van goede praktijk en is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek.

Er werd een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij we dankzij diverse bronnen inzicht krijgen in de landschappelijke ligging en de historie van het terrein. Hierbij komen we ook de eventuele archeologische waarden in de omgeving te weten en wordt het archeologisch potentieel van het terrein bepaald.

Daarnaast maken we inschatting van het effect van de voorziene werken op het bodemarchief.

Hierop volgt het advies betreffende de eventuele nood aan extra maatregelen zoals de uitvoering van verder vooronderzoek op het terrein. Dat kunnen landschappelijke boringen zijn, proefsleuvenonderzoek, …

Dit alles met de focus op uw omgevingsvergunning.

SAMENGEVAT

archeologienota
Ontwikkeling is tegenwoordig een complexe planning. Er moet dus snel geschakeld en beslist worden. Een archeoloog die precies weet hoe zijn initiatiefnemer te werk gaat, is dan ook essentieel.

De voordelen aan “routine” en “uniformiteit” bij een regelmatige samenwerking leidt tot efficientiewinst. Alle partijen weten precies wat ze van elkaar nodig hebben om hun werk te doen.

Respect voor gemaakte afspraken, een duidelijke planning en de nodige flexibiliteit!

Kortom je hoeft me maar te mailen op glenn.pertinax@gmail.com of te bellen op 0486 21 69 11 of eventueel het contactformulier hieronder in te vullen en we go for it!

CONTACT

Plan hier zelf je contactopname met al wat achtergrondinformatie